Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Sortering av Søppel - Skadedyr
Publisert 15.12.2021
Styret har fått tilbakemeldinger på feil sortering av søppel og fylling i feil søppeldunker. Og søppel lagt oppe på lokk og utenfor søppeldunker (også med mat).

Plastemballasje skal settes ut i plastsekker dagen før tømming. Dette må skjerpes.

NB! Avfallsdunker risikerer å ikke tømmes ved feil innhold, og ny ekstra tømming må bestilles, etter det er ryddet opp.
Dette medfører økte kostnader for beboerne.
Sortering se vedlegg.

Det er observert mus i søppelrom og på loft.
Har du plager med skadedyr / mus som ikke er varslet styret;
Vennligst informer styret.

Det jobbes med å finne løsninger fra styrets side, men det fordrer også at beboerne gjør forebyggende tiltak. De som har hjemmesykepleie e.l. informerer dem om dette.


Styret

 
Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Jernbanegata 20
3070 Sande