Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
brannillustrjasjon233.jpg
Møteplass_ved_brann_evakuering_1.webp
Gjennomført B R A N N Ø V E L S E - Torsdag 13.10.2022 kl. 17.00
Publisert 06.10.2022
Det vil bli gjennomført Brannøvelse torsdag 13.10.2022 kl. 17.00

OBS!  Vent i leiligheten til du har hørt røykvarsleren! (Dette for å bekrefte at varsleren virker.) Om den ikke virker må styret informeres. Dette for deres egen sikkerhet ved en reell brann.

Følg deretter Branninstruksen og møt opp på møteplassen ved postkassene.


En beboer fra hver leilighet registrerer seg på listen til styret ved postkassene. (Av de oppmøtte)
Gi styret beskjed om dere har utfordringer styret bør vite om. Forbered dere etter været og ta på dere godt tøy. Har dere ikke mulighet til å delta, varsle styret eller nabo på forhånd, for sjekk under øvelsen.

Minner om rutinene for beredskap og brannforebygging som er sendt ut tidligere. Kan også finnes på innlogget hjemmeside www.jernbanegata20.no eller ved å kontakte styret.
 
  • Beredskapsliste - leses
  • Branninstruks - leses
  • Sjekkliste Brannvern - leses

Regelmessige brannøvelser i borettslag og sameier er et krav fra myndighetene, blant annet av hensyn til påfyll av nye beboere. Kravene til brannvern står nedfelt i Forskrift om brannforebygging.
Øvelser bør normalt avholdes minst en gang i året.

Å samle beboere og fortelle dem hva som er felles møteplass ved brann, er en nyttig og enkel brannøvelse. Det gir brannvesenet rask oversikt over hvem som har kommet seg ut. Samtidig gir det beboerne en trygghet på hva rutinene er, dersom en reell situasjon skulle oppstå.

Et viktig tiltak er å kartlegge hvilke beboere som trenger hjelp til å komme seg ut.
Det er også viktig å vite hvor farlig brannrøyk er. Å gå ut inngangen hvis den allerede er fylt med røyk, er livsfarlig. Bruk alternativ rømningsvei, eller gi deg til kjenne for brannvesenet om at du oppholder deg i leiligheten.

Utløses røykvarsleren ved et uhell? Gå ut og informer naboene, for å avblåse evakueringen.

NB! Under brannøvelsen varsles ikke brannvesenet.


Styret

 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Jernbanegata 20
3070 Sande