Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Dyrehold i borettslaget

Borettslagets husordensregler inneholder flg om dyrehold

Publisert 20-08-2020

Dyrehold er i utgangspunktet ikke tilatt, men styret kan likevel, etter søknad, samtykke i dyrehold dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen (Vedtektene pkt 4-1-5)

Dersom det fremsettes klager over at dyreholdet sjenerer naboer med lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, kan styret forlange dyret fjernet dersom ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

Ved hundehold gjelder følgende regler utover dette:
- Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område
- Ekskrementer som hunder måtte etterlate skal umiddelbart fjernes.
- Hundeeier skal ta tilstrekkelig hensyn til at andre kan oppfatte hunden som skremmende, uavhengig av hundens lynne og eiers kontroll.

Ved kattehold:
- Andelseier som har katt må forsikre seg om at katten ikke er til sjenanse for øvrige beboere.

Borettslagets husordensregler inneholder flg om dyrehold

Publisert 20-08-2020

Dyrehold er i utgangspunktet ikke tilatt, men styret kan likevel, etter søknad, samtykke i dyrehold dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen (Vedtektene pkt 4-1-5)

Dersom det fremsettes klager over at dyreholdet sjenerer naboer med lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, kan styret forlange dyret fjernet dersom ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

Ved hundehold gjelder følgende regler utover dette:
- Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område
- Ekskrementer som hunder måtte etterlate skal umiddelbart fjernes.
- Hundeeier skal ta tilstrekkelig hensyn til at andre kan oppfatte hunden som skremmende, uavhengig av hundens lynne og eiers kontroll.

Ved kattehold:
- Andelseier som har katt må forsikre seg om at katten ikke er til sjenanse for øvrige beboere.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Jernbanegata 20
3070 Sande