Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Avfall Hentedager
4-dunker-og-sekk-smal-1536x515.png

Min Renovasjon.jpg

Hentedager Avfall 2023

Publisert 05-01-2019

Hentedager Jernbanegata 2023

Hovedsakelig henting på tirsdag morgen
Bruk appen Min Renovasjon for oppdaterte opplysninger.
Avfallet hentes fra kl. 6 på hentedagen. 

Endring av hentedager i forbindelse med høytider:
Se i kalenderen for dager som er berørt, nye hentedager står oppført. Du finner også informasjon om endrede hentedager på www.vesar.no

 

Du finner hentedagene dine på flere måter:

1. Appen «Min renovasjon»: I appen Min Renovasjon får du opp dine hentedager og du kan aktivere påminnelse slik at du får varsel i forkant av hentedagen. Tjenesten er gratis og kan lastes ned fra App Store (iPhone) eller Google Play (Android).

2. SMS- varsling: Du kan få sms-varsling tilsendt din telefon i forkant av hentedagen. Dette bestiller du på forsiden her på www.vesar.no. Tjenesten er gratis og du behøver ikke smart-telefon. 

3. Se oversikt over hentedagene dine på www.vesar.no

4. Kopi henger i søppelrom over matavfall dunk.

 

Slik er ordningen for deg som bor i Sande:

 • Matavfallet hentes hver uke
 • Restavfallet hentes hver tredje uke
 • Papir og papp hentes hver tredje uke
 • Plastemballasje hentes hver tredje uke
 • Glass- og metallemballasje hentes hver sjette uke
 

VIKTIG

 • Det skal kun kastes søppel i beholderne, som lokket på beholderen er merket med. Øvrig avfall leveres gjenvinningsstasjonen; Lersbryggen gjenvinningsstasjon.  Link: https://vesar.no/gjenvinningsstasjoner/lersbrygga-gjenvinningsstasjon/
 • Plast komprimeres og settes ut dagen før henting. Ikke to dager etter henting.
 • Papp flatpakkes før det legges i beholderen. Kartong og større ting skal leveres gjenvinningsstasjonen.
 • Glass- og metallemballasje gjelder kun emballasje. Større og andre ting skal leveres gjenvinningsstasjonen.
 • De som har hjemmesykepleie e.l. informerer dem om dette.
 • Forøvrig les dere opp på leverandørens hjemmeside; https://www.vesar.no/ eller https://sortere.no/ for hjelp og informasjon.

NB! Avfallsdunker risikerer å ikke tømmes ved feil innhold, og ny ekstra tømming må bestilles, etter det er ryddet opp! Dette medfører økte kostnader for beboerne.

MATAVFALL
Matavfall sorteres i egen matavfallspose, og legges i beholder med brunt lokk.

PAPIR/PAPP
Aviser, ukeblader, kartonger m.m. sorteres i beholder med blått lokk.

PLASTEMBALLASJE
Tom og ren plastemballasje legges i egen plastsekk og settes ut dagen før henting.

RESTAVFALL
Ikke gjenvinnbart avfall sorteres i beholder med grønt lokk.

EMBALLASJE AV GLASS OG METALL
Sorteres og legges løst (uten pose) i beholder med oransje lokk.


Emballasjen skal være tom når den legges i beholderen, og skylles lett med kaldt vann for å unngå lukt. Du kan lese mer om sortering av glass- og metallemballasje på vesar.no

Eksempel:
Porselen sorteres som Restavfall.


Ødelagt porselen kan du pakke inn i litt avispapir og kaste i restavfallet. Brukbare porselensgjenstander kan du gi bort til loppemarked eller en ombruksbutikk.  

 
Porselen skal ikke sorteres sammen med glassemballasjen. Porselen kan ikke gjenvinnes til nytt glass og ødelegger for gjenvinning av glasset. 

Julepapir sorteres som Restavfall.

Julepapir egner seg dårlig til gjenvinning, og skal kastes som restavfall. 

 

Noen tips til deg:

 • Kildesorter avfallet ditt, slik at du får minst mulig restavfall
 • Finn din hentedag i appen Min Renovasjon, eller i søkefunksjonen på hjemmesiden.
 • Større gjenstander skal leveres til gjenvinningsstasjonen
 • Ta kontakt med Vesar om det er noe du lurer på vedr. kildesortering, avfall og avfallshåndtering

Avfallsordningen er lik ordningen for øvrige Holmestrand og andre Vesar-kommuner.

Vesar Service telefon:

4-dunker-og-sekk-smal-1536x515.png

Min Renovasjon.jpg

Hentedager Avfall 2023

Publisert 05-01-2019

Hentedager Jernbanegata 2023

Hovedsakelig henting på tirsdag morgen
Bruk appen Min Renovasjon for oppdaterte opplysninger.
Avfallet hentes fra kl. 6 på hentedagen. 

Endring av hentedager i forbindelse med høytider:
Se i kalenderen for dager som er berørt, nye hentedager står oppført. Du finner også informasjon om endrede hentedager på www.vesar.no

 

Du finner hentedagene dine på flere måter:

1. Appen «Min renovasjon»: I appen Min Renovasjon får du opp dine hentedager og du kan aktivere påminnelse slik at du får varsel i forkant av hentedagen. Tjenesten er gratis og kan lastes ned fra App Store (iPhone) eller Google Play (Android).

2. SMS- varsling: Du kan få sms-varsling tilsendt din telefon i forkant av hentedagen. Dette bestiller du på forsiden her på www.vesar.no. Tjenesten er gratis og du behøver ikke smart-telefon. 

3. Se oversikt over hentedagene dine på www.vesar.no

4. Kopi henger i søppelrom over matavfall dunk.

 

Slik er ordningen for deg som bor i Sande:

 • Matavfallet hentes hver uke
 • Restavfallet hentes hver tredje uke
 • Papir og papp hentes hver tredje uke
 • Plastemballasje hentes hver tredje uke
 • Glass- og metallemballasje hentes hver sjette uke
 

VIKTIG

 • Det skal kun kastes søppel i beholderne, som lokket på beholderen er merket med. Øvrig avfall leveres gjenvinningsstasjonen; Lersbryggen gjenvinningsstasjon.  Link: https://vesar.no/gjenvinningsstasjoner/lersbrygga-gjenvinningsstasjon/
 • Plast komprimeres og settes ut dagen før henting. Ikke to dager etter henting.
 • Papp flatpakkes før det legges i beholderen. Kartong og større ting skal leveres gjenvinningsstasjonen.
 • Glass- og metallemballasje gjelder kun emballasje. Større og andre ting skal leveres gjenvinningsstasjonen.
 • De som har hjemmesykepleie e.l. informerer dem om dette.
 • Forøvrig les dere opp på leverandørens hjemmeside; https://www.vesar.no/ eller https://sortere.no/ for hjelp og informasjon.

NB! Avfallsdunker risikerer å ikke tømmes ved feil innhold, og ny ekstra tømming må bestilles, etter det er ryddet opp! Dette medfører økte kostnader for beboerne.

MATAVFALL
Matavfall sorteres i egen matavfallspose, og legges i beholder med brunt lokk.

PAPIR/PAPP
Aviser, ukeblader, kartonger m.m. sorteres i beholder med blått lokk.

PLASTEMBALLASJE
Tom og ren plastemballasje legges i egen plastsekk og settes ut dagen før henting.

RESTAVFALL
Ikke gjenvinnbart avfall sorteres i beholder med grønt lokk.

EMBALLASJE AV GLASS OG METALL
Sorteres og legges løst (uten pose) i beholder med oransje lokk.


Emballasjen skal være tom når den legges i beholderen, og skylles lett med kaldt vann for å unngå lukt. Du kan lese mer om sortering av glass- og metallemballasje på vesar.no

Eksempel:
Porselen sorteres som Restavfall.


Ødelagt porselen kan du pakke inn i litt avispapir og kaste i restavfallet. Brukbare porselensgjenstander kan du gi bort til loppemarked eller en ombruksbutikk.  

 
Porselen skal ikke sorteres sammen med glassemballasjen. Porselen kan ikke gjenvinnes til nytt glass og ødelegger for gjenvinning av glasset. 

Julepapir sorteres som Restavfall.

Julepapir egner seg dårlig til gjenvinning, og skal kastes som restavfall. 

 

Noen tips til deg:

 • Kildesorter avfallet ditt, slik at du får minst mulig restavfall
 • Finn din hentedag i appen Min Renovasjon, eller i søkefunksjonen på hjemmesiden.
 • Større gjenstander skal leveres til gjenvinningsstasjonen
 • Ta kontakt med Vesar om det er noe du lurer på vedr. kildesortering, avfall og avfallshåndtering

Avfallsordningen er lik ordningen for øvrige Holmestrand og andre Vesar-kommuner.

Vesar Service telefon:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Jernbanegata 20
3070 Sande